Teren si cladiri in Neamt

R&I GROUP S.P.R.L (fosta ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, sector 1, str. Clopotarii Vechi nr. 27, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al EURO FOREST EXIM S.R.L în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul pe str. Castanilor, nr. 15, localitatea Târgu Neamț, județul Neamț, având CUI 6683930 și J27/2112/1994 prin Hotărârea nr. 402/27.09.2017, pronunțată în ședință publică, în dosarul nr. 2037/103/2015 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, organizează licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare pentru valorificarea următoarelor active:

Nr. crt.

Locație

Adresă

Nr. CF

Nr. Cadastral

Preț pornire licitație

(euro fara TVA)

1

Sediu

Castanilor nr. 15

50880

105

340.200

2

Poiana Rusului

50878

163

44.677

3

Poiana Rusului

50877

102

71.916

4

Poiana Rusului

50874

500

17.156

5

Poiana Rusului

50875

1019

19.278

6

Poiana Rusului

50873

2067

17.351

7

Poiana Rusului

51204

103

13.078

8

Independentei

51018

2724

91.089

9

Calapod

FARA CF

FARA CAD

9.350

TOTAL SEDIU

624.095

10

Limitrof cu INCO SRL*

Castanilor FN

50901

2592

 

100.000

11

Apartament cu 1 cameră

Târgu Neamț, B-dul 22 Decembrie, bl. L1, sc. C, et. 3, ap. 45, jud. Neamț

50421-C1-U28

50421-C1-U28

11.129

 

Licitaţia va avea loc în data de 01.04.2020, ora 15:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În cazul neadjudecării, se va mai organiza o licitație în data de 15.04.2020, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.

Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 15:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.