Teren si cladiri industrale

Subscrisa R & I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu nr. 40, et. -, CAM. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă sub numărul RFO II 0571, Cod Unic de Înregistrare 29440085, desemnată in calitate de  administrator judiciar al S.C. ARGECOM S.A. (în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement) cu sediul în Str. Gheorghe Șincai nr. 30, Municipiul Pitești, Județul Argeș, având cod de identificare fiscală 128833 și număr de ordine la Oficul Registrului Comerțului J3/33/1991, desemnată prin Sentința nr. 79/CC/ din data de 14.04.2015 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș, în dosarul nr. 1107/1259/2012, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea activului:

TEREN INTRAVILAN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12.403 MP ȘI CLĂDIRI INDUSTRIALE, SITUATE ÎN STEFĂNEȘTI, JUDEȚ ARGEȘ, AVÂND NUMĂR CADASTRAL 273, ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ 80070 (nr. CF vechi 260).

Prețul de pornire al licitației este de 500.000 Euro, fără TVA.

 Notă: cu privire la regimul TVA se vor aplica normele legale în vigoare.

 Licitaţia va avea loc în data de 15.05.2018, ora 16:00 la sediul administratorului judiciar din București, str. Popa Savu nr. 40, et. -, CAM. 1, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 22.05.2018 și 29.05.2018, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Detalierea activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

 Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 16:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

 Cei interesaţi pot obţine date suplimentare de la sediul administratorului judiciar, la nr. de telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.