Terenuri in Suceava

Subscrisa, CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediul ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, reprezentată legal de Partener Andra Buțiu, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, desemnați lichidator judiciar ai COMINCO SA, conform Încheierii de ședință din 06.12.2017 pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, în dosarul 17020/3/2013, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea următoarelor active:

 

 1. VÂNZARE ÎN BLOC – Pachet 1 reprezentând terenuri situate în Loc. Crucea, jud. Suceava compus din:
 • Teren intravilan categoria de folosință curți construcții, situat în Loc. Crucea, jud. Suceava, înscris în cartea funciară nr. 30036, nr. cadastral 30036, în suprafață de 6.662 mp;
 • Teren intravilan categoria de folosință curți construcții situat în Loc. Crucea, jud. Suceava înscris în cartea funciară nr. 30037, nr. cadastral 30037, în suprafață de 2.081 mp.

          Pretul de pornire al licitației pentru pachetul 1 este 23.600, exclusiv TVA.

 

 1. VÂNZARE ÎN BLOC – Pachet 2 reprezentând terenuri situate in Loc. Frasin, jud. Suceava compus din:
 • Teren intravilan categoria de folosință curți construcții situat în Loc. Frasin, jud. Suceava, înscris în cartea funciară nr. 30370, nr. cadastral 30370, în suprafață de 9.222 mp;
 • Teren intravilan categoria de folosință curți construcții situat în Loc. Frasin, jud. Suceava, înscris în cartea funciară nr. 30371, nr. cadastral 30371, în suprafață de 2.805 mp.

Pretul de pornire al licitației pentru pachetul 2 este de 82.400 euro Exclusiv TVA.

 

 1. Teren intravilan cu nr. cadastral 30038, situat în Loc. Crucea, jud. Suceava, înscris în Cartea funciară nr. 30038, preț de pornire al licitației 3800 Euro, exclusiv TVA;
 2. Teren intravilan cu nr. cadastral 30455, situat in Loc. Frasin, jud. Suceava, înscris în Cartea funciară nr. 30455, preț de pornire al licitației 13000 Euro, exclusiv TVA;
 3. Teren intravilan cu nr. cadastral 30487, situat în Loc. Iacobeni, jud. Suceava, înscris în Cartea funciară nr. 30487, preț de pornire al licitației 66700 Euro, exclusiv TVA;
 4. Teren intravilan cu nr. cadastral 30043, situat în Loc. Bucsoaia, jud. Suceava, înscris în Cartea funciară nr. 30043, preț de pornire al licitației 23100 Euro, exclusiv TVA;
 5. Teren intravilan cu destinatia “drum”, situat în Loc. Dorna Candrenilor, jud. Suceava, cadastral 31634, înscris în Cartea funciară nr. 31634, preț de pornire al licitației 2.800 Euro, exclusiv TVA.

 

Notă: cu privire la regimul TVA se vor aplica normele legale în vigoare la data transferului dreptului de proprietate.

 

Licitaţia va avea loc în data de 18.02.2019, ora 13:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1. În cazul neadjudecării, licitațiile se vor relua în data de 25.02.2019 si 04.03.2019, în același loc, la aceeași ora și la același preț.

 

Prețul caietului de sarcini este în sumă de 1.200 lei + TVA pentru bunurile care se valorifica la pachet si 600 lei pentru bunurile care se valorifica individual. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, sau prin email.

 

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

 

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 13:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

 

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat COMINCO, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.