Terenuri si cladiri in jud. Suceava

Subscrisa, CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediul ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, reprezentată legal de Partener Andra Buțiu, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, desemnați lichidator judiciar ai COMINCO SA, conform Încheierii de ședință din 06.12.2017 pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, în dosarul 17020/3/2013, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea următoarelor active:

 

  • Vânzare individuală:

 

  1. Teren intravilan cu nr. cadastral 30487, împreună cu clădirile edificate pe acesta, situat în Loc. Iacobeni, jud. Suceava, înscris în Cartea funciară nr. 30487, preț de pornire al licitației 46.690 Euro, exclusiv TVA;
  2. Teren intravilan cu destinatia “drum”, situat în Loc. Dorna Candrenilor, jud. Suceava, cadastral 31634, înscris în Cartea funciară nr. 31634. Pretul de pornire a licitatiei este de 2.240 Euro, exclusiv TVA. In cazul primirii unor oferte de cumparare, licitatia va porni de la cel mai mare pret oferit.
  • Vânzare în bloc:

 

  1. Imobil teren și clădire (cantină), suprafață de 9.177 mp, nr. cadastral 30373, CF nr. 30373
  2. Imobil teren și clădire (depozit central), suprafață 30.141 mp, nr. cadastral 30307, CF nr. 30307
  3. Imobil teren și clădire (fabrică de oxigen), 6.224 mp, nr. cadastral 30372, CF nr. 30372
  4. Pachet bunuri mobile situate în Frasin, jud. Suceava. Componența pachetului de bunuri mobile poate fi consultată la cerere de la sediul lichidatorului juiciar.

 

Prețul de pornire al licitației pentru activele care se valorifică la pachet este de 165.000 euro, exclusiv TVA.

 

Notă: cu privire la regimul TVA se vor aplica normele legale în vigoare la data transferului dreptului de proprietate.

 

Licitaţia va avea loc în data de 07.08.2019, ora 13:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Gara Herăstră nr. 4, Green Court Clădirea A, et. 3, sector 2. În cazul neadjudecării, licitațiile se vor relua în data de 14.08.2019 si 21.08.2019, în același loc, la aceeași ora și la același preț.

 

Prețul caietului de sarcini este în sumă de 1.000 lei + TVA pentru bunurile care se valorifica la pachet si 600 lei pentru bunurile care se valorifica individual. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, sau prin email.

 

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

 

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 13:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

 

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat COMINCO, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.