Vanzare imobile

Consorțiul format din CITR Filiala București SPRL cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având CIF RO26171764 și R&I Group SPRL (fostul ZRP Insolvency SPRL) cu sediul în București, str. Popa Savu nr. 40, sect. 1, înmatriculată la Registrul Formelor deOrganizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0571, desemnată în calitate de administrator judiciar alsocietății NEW CENTURY DEVELOPMENT SRL (în reorganizare, in judicial reorganization, enredressement), cu sediul în B-dul Regiei, Nr. 2, Bloc pav. Corp C1 sector 6, București, având CUI18684882 și J40/8136/2006, prin încheierea pronunţată în data de 28.01.2016, în dosarul nr.1674/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, organizează procedură de vânzare prin licitație publică a activelor imobile:
1. Proprietate Bârlad (teren intravilan 32.300 mp și construcții industriale), strada Trestiana nr.2, Bârlad, județ Vaslui - preț de pornire 418.140 Euro.
2. Proprietate Ploiești – Complex sportiv STADION ASTRA (teren intravilan 18.199 mp și construcții cu destinație stadion de fotbal), strada Sondelor 19B, strada Casin 18-20, strada Strungului 2, Ploiești, județ Prahova - preț de pornire 2.614.140 Euro.
3. Proprietate Ploiești - LOT PARC CREȚULESCU (teren intravilan în suprafață de 54.134
mp, reprezentând 30% din suprafața totală a carții funciare nr. 124264 și construcții industriale), Bdul Petrolului nr. 59, Ploiești, județ Prahova - preț de pornire 3.625.506 Euro.
4. Proprietate Ploiești -Bază sportivă STADION PRAHOVA (teren intravilan 47.933 mp și construcții cu destinație stadion de fotbal), strada Ghighiului nr. 14B, Ploiești, județ
Prahova - preț de pornire 2.532.060 Euro.
5. Proprietate Videle (teren intravilan 13.452 mp), strada Frăsinetului nr.4, Videle. județ Teleorman - preț de pornire 60.165 Euro.
6. Proprietate Titu (teren intravilan 26.386 mp și construcții industriale), strada Regiei nr.10, Titu, județ Dâmbovița - preț de pornire 793.530 Euro.
7. Proprietate Ghimpați (teren intravilan 43.139 mp și construcții industriale), strada Aleea Castanilor (fosta) nr.476, Ghimpati, judet Giurgiu - preț de pornire 364.140 Euro.
Preţurile NU includ TVA. Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data tranzacției.
Licitaţia va avea loc în data de 07.05.2020, începând cu ora 14:00 la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, str.Gară Herăstrău nr.4, et.2, sector 2. În caz de neadjudecare, se vor mai organiza licitații în datele de 14.05.2020 și 21.05.2020, în aceleași condiţii de preţ, oră şi locaţie.
Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.
Caietele de sarcini (câte un caiet pentru fiecare activ) pot fi achiziţionate de la sediul CITR Filiala Bucuresti SPRL, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până cel târziu cu 24 de ore înaintea desfăsurării licitaţiei, la sediul administratorului judiciar. Prețul unui Caietde sarcini este cuprins între 1000 Lei +TVA și 10.000 Lei + TVA.
Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la numărul de telefon 0752-146791 sau bogdan.irimia@ri-group.ro

Comments are closed.