Vanzare Platforma Carom Onesti, jud. Bacau

Subscrisa R & I GROUP S.P.R.L., cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată la UNPIR sub numărul RFO II 0571, CUI RO29440085, reprezentată de Asociat Coordonator Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A.-în faliment, cu sediul în Bucureşti, sector 4, str. Cuțitul de Argint nr. 14,  CAMERA 1, et. 1, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/19769/2007, CUI 22609447,

În data de 13.03.2019, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL din București, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM 1, sector 1, va avea loc vânzarea în bloc prin licitație publică a ansamblului funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” (utilizată pentru producția de cauciuc sintetic), situat în Municipiul Onești, str. Industriilor nr. 1, Județul Bacău, aflat în patrimoniul S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A. – în faliment, compus din următoarele:

  • Bunuri imobile: terenuri în suprafață totală de 2.456.654,00 mp și construcțiile de pe acestea, înscrise în următoarele cărți funciare ale Mun. Onești: CF nr. 60445 (nr cadastral 60445); CF nr. 60433 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/3); CF nr. 60451 (nr. cadastral 5246); CF nr. 60447 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/6); CF nr. 60438 (nr. cadastral 890); CF nr. 60420 (nr. cadastral 60420); CF nr. 60446 (nr. cadastral 5245); CF nr. 60439 (nr. cadastral 60439); CF nr. 60450 (nr. cadastral 60450); CF nr. 60453 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/4); CF nr. 60454 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/7); CF nr. 60452 (nr. cadastral 884); CF nr. 60456 (nr. cadastral [2383-2378-2379-3702-885/1/1/1]/1); CF nr. 63958 (nr. cadastral 63958); CF nr. 63959(nr. cadastral 63959); CF nr. 63960 (nr. cadastral 63960); CF nr. 63961 (nr. cadastral 63961); CF nr. 63962 (nr. cadastral 63962);
  • Bunuri mobile, constând în echipamente, instalații, utilaje, mijloace fixe, obiecte de inventar conform detalierii din caietul de sarcini. Aceste bunuri urmează a fi valorificate împreună cu activul imobiliar, prețul acestora fiind inclus în prețul total de pornire al licitației.
  • Bunurile ce fac obiectul acestei publicații se vând doar la pachet, împreună cu toate documentele, autorizările, rețetele de fabricație, proiectul de închidere a batalurilor din Stația de Epurare Jevreni, cărți tehnice ale EBC și marca ”CAROM”.

Licitatia va porni de la prețul 2.800.000,00 EURO, exclusiv TVA. Cu privire la TVA va fi aplicabil regimul juridic prevăzut de Codul Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate.  Vânzarea se va face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de pornire al acestei licitații.

Garanţia de participare este în cuantum de 10% din preţul de pornire la licitaţie și se depune prin virament cu ordin de plată în contul ENERGY BIO CHEMICALS SA nr. RO36RNCB0072097411430217, SWIFT RNCBROBU, deschis la BCR SA (cont EURO) sau în contul SC ENERGY BIO CHEMICALS SA nr. RO63RNCB0072097411430216 deschis la BCR SA (cont LEI).

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar R&I GROUP SPRL. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: (00 40 21) 311 77 82 și/sau email: office@ri-group.ro .

Ofertanţii vor depune la sediul ales al lichidatorului judiciar documentele în vederea înscrierii la licitaţie prevăzute în Caietul de Sarcini. Documentația de înscriere la licitație va fi depusă la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei, și anume cel târziu până în data de 12.03.2019, ora 14:00. Acestea vor fi întocmite conform legislaţiei în vigoare, în limba română (sau traducere legalizată în limba română). Documentele depuse de persoanele fizice sau juridice străine vor fi însoțite de traducerea în limba română, legalizată. Nedepunerea oricăruia dintre documentele solicitate și nedepunerea acestor documente în forma solicitată, prezentată mai sus, se sancționează cu descalificarea ofertantului de la licitație.

Ansamblul funcțional imobiliar ”Platforma Industrială CAROM” aflat în patrimoniul S.C. ENERGY BIO CHEMICALS SA se vinde liber de orice sarcini, potrivit art. 53 din Legea nr. 85/2006: ”Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asigurătorii, cu exceptia măsurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal”.

Comments are closed.