Constructii si bunuri mobile in 1 Decembrie, jud.Ilfov

R & I GROUP S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, având numărul matricol 2A0571, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MULTI PRODUCTION S.R.L., cu sediul social în Comuna 1 Decembrie, D.N.5 - Sos.Giurgiului, Nr. 138-140, Judet Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/79/2004, cod unic de înregistrare 16075778, desemnat prin Încheierea din data de 15.01.2016 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 20773/3/2011, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea în bloc a următoarelor bunuri imobile și mobile:

  • imobilul compus din construcții, respectiv Hala producție + depozit, construcție din zidărie și metal, acoperita cu tablă, din anul 2005 în suprafață de 1.000 mp, având număr cadastral 51639-C1, hală producție, construcție din zidărie (plafon beton), din anul 2008, având număr cadastral 51639-C2 în suprafață de 178 mp, Hala producție + depozit, structură metalică cu prefabr, având număr cadastral 51639-C3, în suprafață de 344 mp, Centrală termică,construcție din zidărie, având număr cadastral 51639-C4, în suprafață de 19 mp, Atelier mecanic, construcție din zidărie, având număr cadastral 51639-C5, în suprafață de 18 mp, WC, din zidărie și acoperiș din tablă, având număr cadastral 51639-C6, în suprafață de 15 mp, Hala depozitare, structura metalică și prefabricate, având număr cadastral 51639-C7, în suprafață de 460 mp, punct transformare branșament electric din zidărie, având număr cadastral 51639-C8, în suprafață de 8 mp, și bunuri mobile situate in 1 Decembrie, Șoseaua Giurgiului, nr. 138 – 140, județul Ilfov, la prețul de pornire de 120.000 lei, inclusiv T.V.A.

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1, sector 1.

Licitația va avea loc în data de 21.01.2020 ora 15°°, in Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1, sector 1. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.