Imobil în Craiova

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrata în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul RFO II 0571, număr matricol 2A0571, Cod Unic de Înregistrare 29440085, în calitate de lichidator judiciar al S.C. REMAT S.A. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Craiova, str. Drumul Industriilor nr.7, jud. Dolj, Cod Unic de Înregistrare 2292050, Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J16/154/1991, desemnat prin Sentința nr. 895 din data de 27.05.2014, pronunţată de Tribunalului Dolj  – Secţia a II-a Civilă, în dosarul 12229/63/2012, organizează licitație publica cu strigare pentru valorificarea bunului imobil:

Imobil situat în localitatea Craiova, jud. Dolj, compus din teren intravilan în suprafață de 24.126,27 mp și construcții industriale C1-C20, la prețul de pornire de 380.150 euro, exclusiv TVA

Licitaţia va avea loc în data de 27.10.2017, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar din strada Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, București. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 03.11.2017, 10.11.2017 și 17.11.2017 la aceeași ora și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail: office@zrp-insolvency.ro

Comments are closed.