Remorcherul fluvial „Baziaș”

Consorțiul format din: R & I Group SPRL, denumita anterior ZRP ISOLVENCY S.P.R.L., cu sediul social în București, sector 1, str. Popa Savu nr.40,  înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0571, având numărul matricol 2A0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma și SPECTRUM INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Constanța, Str. Timisanei nr. 34, etaj 2, cam. 1 si 2, Județul Constanța, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 2A0328, prin reprezentant legal Luminița Cobasnian, desemnat în calitate de lichidator judiciar al SC LIVER TRANSPORT S.R.L. cu sediul social în Sat Agigea, Comuna Agigea, Str. Emil Cioran nr. 176, Etaj 1, Județul Constanța, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J13/584/2014, cod unic de înregistrare 32968987, desemnat prin Sentința Civilă nr. 1324 din data de 11.09.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța – Secția a II-a Civilă, în dosarul cu numărul 3485/118/2016.

 

Organizează licitație publică cu strigare, prin metoda licitației competitive, pentru valorificarea bunului mobil Remorcherul fluvial „Baziaș”, aflat în proprietatea debitoarei, la prețul de pornire 74.160 euro, exclusiv TVA.

 

Persoanele interesate de participarea la licitație pot achiziționa caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL începând cu data afișării prezentului anunț. Cuantumul garanției de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al bunurilor.

Licitația va avea loc in data de 01.08.2019, ora 14:00, la adresa Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1 Sector 1.

În caz de neadjudecare a bunurilor, licitația se va relua la aceleași preț de pornire în 08.08.2019, 22.08.2019 respectiv 29.08.2019, în același loc și la aceiași oră. 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.