STAȚIE PRODUS MIXTURI ASFLATICE LINTEC

R & I GROUP S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), cu sediul în București, str. Popa Savu, nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din Romania sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085, în calitate de administrator judiciar al ARGECOM S.A. – în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment  cu sediul în Județul Argeș, Pitești, Str. Gheorghe Șincai nr. 30, având cod de identificare fiscală 128833 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului J03/33/1991, conform încheierii de ședință din data de 14.04.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul cu numărul 1107/1259/2012, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea urmatorului bun mobil:

 STAȚIE PRODUS MIXTURI ASFLATICE LINTEC, la prețul de pornire de 340.000 €, exclusiv T.V.A.

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1, sector 1.

Licitația va avea loc în data de 17.01.2020 ora 15°°, in Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1, sector 1. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.