Teren si cladire in Galati

R & I GROUP S.P.R.L.  denumită anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul în București, Str. Clopotarii Vechi, nr. 27, Sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare RO29440085, în calitate de lichidator judiciar al  S.C ATM INDUSTRIA S.A. cu sediul social în localitatea Vârteju, oraş Măgurele, str. Sârbilor, nr. 43B, județ Ilfov, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J23/3135/2011; Cod unic de înregistrare 29405851, desemnat prin Sentința Civilă nr. 2944 din data de 20.09.2019 pronunțată de Tribunalu Ilfov - Secția Civilă, în dosarul nr. 3811/93/2017, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri:

 

  • Bun imobil situat în Mun Galati, Sos Smardan nr. 23G, Jud. Galati, compus din teren intravilan în suprafață de 9.157 mp, identificat prin nr. CF 102076 si CAD 23043, împreună cu următoarele construcții: C1 cu destinatia dormitor identificata sub nr. CAD 23043-C1, inscris in CF 102076 in suprafata totala de 341,82 mp, C2 cu destinatia dormitor identificata sub nr. CAD 23043-C2, inscris in CF 102076, in suprafata totala de 341,82 mp și C3 cu destinatia depozit alimente identificata sub nr. CAD 23043-C3, inscris in CF 102076, in suprafata totala de 214.63 mp, la prețul de pornire de 174.800 €, exclusiv TVA.
  • Bun mobil AUTOUTILITARA – IVECO TRAKKER, la pretul de pornire de 28.2115 €, exclusiv TVA.

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1.

Licitația va avea loc în data de 20.03.2020 ora 13°°, in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 27.03.2020, 03.04.2020 și 10.04.2020.

Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.