Teren si constructii in Braila

Consorțiul de lichidatori judiciari format din: R&I GROUP SPRL, societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, Str. Popa Savu, nr. 40 etaj.1, cam.1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, și CITR Filiala Argeș SPRL, societate civilă profesională cu sediul ales în București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul matricol 0394/2009, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei COMPLEXUL DE PORCI BRĂILA SA, în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în loc. Vădeni, Șos. Baldovinești, tarlaua nr. 266, 1, jud. Brăila, înregistrată la O.R.C. sub nr. J09/286/1999, CUI 12233140, desemnat prin încheierea de ședință din data de 26.09.2017 pronunţată de Tribunalului Brăila – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul cu numărul 3659/113/2012, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea urmatorului activ:

PACHET IMOBILE (compus din 17 parcele de teren categoria curți construcții, în suprafață totală de 769.982 mp și clădiri demolabile edificate pe acestea) situate în localitatea Vădeni, Șos. Baldovinești, nr. 1, tarla 266, județul Brăila, proprietatea debitoarei COMPLEXUL DE PORCI BRĂILA SA,

la preţul de pornire de 450.000 EUR (TVA conform normelor fiscale în vigoare).

Persoanele interesate să participe la licitaţie trebuie să depună documentele prevăzute în caietul de sarcini la sediul ales al lichidatorului judiciar CITR Filiala Argeș SPRL, cel târziu cu o zi înainte de data licitației, până la ora 15:00.

Caietul de sarcini este în sumă de 4.000 lei + TVA. Garanția de participare la licitație este în sumă de 100.000 euro.

Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au achiziționat caietul de sarcini și nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Licitaţia va avea loc în data de 12.12.2018, ora 15°°, la sediul ales din Bucureşti, sector 1, str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3. În caz de neadjudecare, se vor organiza licitații săptămânale, respectiv în data de 19.12.2018, 09.01.2019, în același loc și la același preț.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.