Terenuri in 1 Decembrie, jud. Ilfov

R&I GROUP SPRL, cu sediul în București, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL, cu sediul în București, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, Sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al COMAICO SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013,

Organizează, licitație publică în data de 23.04.2020, la ora 15:00, la adresa din București, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, licitație publică pentru vânzarea următoarelor pachete de bunuri imobile:

 • PACHET 2 VÂNZARE ÎN BLOC –” TERENURI LÂNGĂ SERE” compus din două loturi de teren învecinate (bunuri principale), aflate în garanția DGFP – ILFOV, situate în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, preț pornire licitație 68.055 €, fără TVA;
 • PACHET 3 VÂNZARE ÎN BLOC –” PACHET REZIDENȚIAL SMALL FINANCE”- compus din 35 de loturi situate în partea centrală a complexului Green City, situate în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, preț pornire licitație 119.243,50 €, fără TVA;
 • PACHET 4 VÂNZARE ÎN BLOC –” PACHET REZIDENȚIAL CEC” – compus din 7 loturi de teren (bunuri principale) situate în partea de centru-sud a complexului Green City, situate în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, preț pornire licitație 40.423 €, fără TVA;
 • PACHET 5 VÂNZARE ÎN BLOC –” PACHET TRIUNGHI” – compus din 5 loturi de teren (bunuri principale) situate în partea de centru-nord a complexului Green City, situate în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, preț pornire licitație 307.426,65 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 6 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 9.228 mp, număr cadastral 54644, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, înscris în CFV 54644 CFN 60165, împreună cu cotele din drumurile învecinate, preț pornire licitație 148.980,95 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 7 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcții, situat în Com. 1 Decembrie, jud. Ilfov, în suprafață de 78.646 mp, nr. cadastral 282/2, înscris în CFV 54832 / CFN 59634, preț pornire licitație 570.780 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 8 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 8.365,65 mp, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, nr. cadastral 282/18/358/1/63, înscris în CFV 54069 / CFN 60767, împreună cu cota din drumurile învecinate, preț pornire licitație 97.745,35 € fără TVA;
 • PACHET NR. 9 - VÂNZARE INDIVIDUALĂ activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 3.766,14 mp, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, nr. cadastral 282/18/358/1/1/25, înscris în CFV 52041 / CFN 60723, împreună cu cota din drumurile învecinate, preț pornire licitație 45.536,30 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 10 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 13.847 mp, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, nr. cadastral 282/5/2, înscris în CFV 53563 / CFN 60218 și construcția cu nr. cad. 60218-C1, cu suprafață 4.637 mp împreună cu cota din drumurile învecinate, preț pornire licitație 230.061,75 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 11 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 15.278 mp, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, nr. cadastral 282/6/1, înscris în CFV 53564 / CFN 60220, împreună cu cotele din drumurile învecinate, preț pornire licitație 293.511,30 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 12 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 8.770 mp, număr cadastral 53562, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov înscris în CFV 53562 / CFN 60217, împreună cu cota din drumurile învecinate, preț pornire licitație 89.227,15 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 14 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând in teren in suprafata de 30.437 mp din acte, 30.436 mp masurat, nr cadastral 282_18_358_1_64, CFV 54316 CFN 60724 Se vinde împreună cu cota de 8.255,29 mp din teren CFV 50457, CFN 60722, preț pornire licitație 186.551,75 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 15 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcții, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, în suprafață de 262 mp, nr. cadastral 282/11/1/2 , înscris în CFV 53753 / CFN 60785 și a construcției amplasate pe acesta, cu nr. cadastral 60785-C1, preț pornire licitație 2.380 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 16 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcții, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, în suprafață de 8.702 mp, înscris în CFV 53690 / CFN 60222, împreună cu cotele din drumurile învecinate, preț pornire licitație 78.318 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 17 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcții, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, în suprafață de 2.363 mp, înscris în CFV 54299 / CFN 60203 și construcțiile 60203-C1 (suprafață 374 mp), 60203-C2 (suprafață 500 mp), 60203-C3 (suprafață 640 mp), preț pornire licitație 203.840 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 18 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcții, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, în suprafață de 2.023 mp, înscris în CFV 53757 / CFN 60248 și construcțiile 60248-C1 (suprafață 141 mp), 60248-C2 (suprafață 86 mp), 60248-C3 (suprafață 42 mp), împreună cu cotele din drumurile învecinate, preț pornire licitație 71.858 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 19 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcții, situat în Comuna Vidra, jud. Ilfov, în suprafață de 19.907 mp, preț pornire licitație 30.456 €, fără TVA;
 • PACHET NR. 20 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – constând în teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în Loc. Copăceni, Jud Ilfov, nr. top. 9010, înscris în CF 9010, Copăceni, preț pornire licitație 58.575 €, fără TVA;

Componeța fiecărui pachet de bunuri imobile se află în posesia lichidatorului judiciar și va fi pusă la dispoziția persoanelor interesate în urma solicitării acesteia la adresa de e-mail office@ri-group.ro .

În caz de neadjudecare, licitația se va relua la același preț în datele de 30.04.2020, 07.05.2020, respectiv 14.05.2020 în același loc și la aceeași oră.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar R&I GROUP SPRL sau AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88, email: office@ri-group.ro.

Comments are closed.