Vanzare Locomotiva 1250 CP-LDH-125-0794

Subscrisa, ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numarul 0571, reprezentata legal prin Asociat Coordonator Elena Cosma, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A.-in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Agricultori nr. 33, et. 1, ap. 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/19769/2007, Cod Unic de Inregistrare 22609447, conform Sentintei Civile nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 25002/3/2013, in baza art. 115 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatorului bun:

Nr. crt.

Denumire
  1. de inventar/

serie sasiu

Valoare de piata, exclusiv TVA
LEI
1 Locomotiva 1250 CP-LDH-125-0794 700345/23798 167.265

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze Caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, Bucuresti.

 Licitatia publica va avea loc in data de 10.10.2017, ora 13:00, la sediul ZRP Insolvency SPRL din str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, sector 2, Bucuresti. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini. Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 15% din pretul de pornire al licitatiei.

 In caz de neadjudecare, licitatia publica se va relua in data de 17.10.2017, 24.10.2017, 31.10.2017 la aceeasi ora, in acelasi loc si la acelasi pret de pornire.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88; sau la adresa de e-mail: office@zrp-insolvency.ro.

Comments are closed.