Vanzare echipamente

Subscrisa, ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numarul 0571, reprezentata legal prin Asociat Coordonator Elena Cosma, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. ENERGY BIO CHEMICALS S.A.-in faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Agricultori nr. 33, et. 1, ap. 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/19769/2007, Cod Unic de Inregistrare 22609447, conform Sentintei Civile nr. 9619 din data de 13.11.2014 pronuntata de Tribunalul Bucuresti-Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 25002/3/2013, in baza art. 115 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri:

Nr. crt.

Denumire Pret exclusiv TVA
LEI
1 Motostivuitor 16TO F S-870 4.460
2 Motostivuitor de 1,6tof 4.460
3 Incarcator frontal Ifron D204 2.700 
4 Motostivuitor 2.700
5 Strung I Ranghet 540
6 Motostivuitor seria 1830153 15.280
7 Motostivuitor seria 1830193 15.208

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze Caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, Bucuresti.

 Licitatia publica va avea loc in data de 24.10.2017, la ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. din str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, Bucuresti. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini. Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 15% din pretul de pornire al licitatiei.

 In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data de 31.10.2017, in acelasi loc, la aceeasi ora si la acelasi pret.

 Informatii suplimentare pot fi obtinute la: telefon: 0752.146.791, 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88; sau la adresa de e-mail: office@zrp-insolvency.ro.

Comments are closed.