Apartament in Pitesti, jud. Arges

Consorțiu de lichidatori judiciari format din CITR Filiala Arges SPRL și R&I Group SPRL, în calitate de lichidatori judicari ai BERRA EDILSISTEM S.R.L. cu sediul in Județul Argeș, Pitești, Aleea Vasile Goldis nr. 23, bloc R2, scara A, apartament 5, avand CUI 16156694 si numar de înregistrare la Registrul Comertului J03/281/2004, organizează licitatie publică cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor active:

  1. Apartament Nr. 11, compus din 5 camere, situat în Pitesti, Aleea Vasile Goldis nr. 23, Blocul R2 în cartierul Gavana 1 (zona Nord), jud. Arges, împreună cu 1 boxă, 3 locuri de parcare supraterane, 1 loc de parcare subteran și cotele indivize aferente fiecărui imobil, la prețul total de 90.000 euro (TVA conform normelor legale în vigoare);

 

Licitatia va avea loc în data de 28.06.2019, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3, sector 1, Bucuresti.

In caz de neadjudecare, licitatia se va relua în data de 05.07.2019 si 12.07.2019 la aceeasi ora, în acelasi loc si în aceleasi conditii de preț. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Caietul de sarcini este în suma de 2.000 lei + TVA si se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe sediul lichidatorului judiciar, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.