Apartament in Pitesti, jud. Arges

Consorțiu de lichidatori judiciari format din CITR Filiala Arges SPRL și R&I Group SPRL, în calitate de lichidatori judicari ai BERRA EDILSISTEM S.R.L. cu sediul in Județul Argeș, Pitești, Aleea Vasile Goldis nr. 23, bloc R2, scara A, apartament 5, avand CUI 16156694 si numar de înregistrare la Registrul Comertului J03/281/2004, organizează licitatie publică cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor active:

  1. Vânzare Nr. 11, situat în, Pitesti, Aleea Vasile Goldis nr. 23, Blocul R2 în cartierul Gavana 1 (zona Nord), jud. Arges, compus din 5 camere, împreună cu 1 boxă, 3 locuri de parcare supraterane și 1 loc de parcare subteran la prețul total de 96.000 euro (TVA conform normelor legale în vigoare);

Licitatia va avea loc în data de 23.01.2019, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3, sector 1, Bucuresti.

In caz de neadjudecare, licitatia se va relua în data de 30.01.2019 si 06.02.2019 la aceeasi ora, în acelasi loc si în aceleasi conditii de preț. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Caietul de sarcini este în suma de 2.000 lei + TVA si se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe sediul lichidatorului judiciar, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.