Apartamente in Pitesti, jud. Arges

Consorțiu de lichidatori judiciari format din R&I Group SPRL si CITR Filiala Arges SPRL in calitate de lichidatori judicari ai BERRA EDILSISTEM S.R.L. cu sediul in Județul Argeș, Pitești, Aleea Vasile Goldis nr. 23, bloc R 2, scara A, apartament 5, avand CUI 16156694 si numar de înregistrare la Registrul Comertului J03/281/2004, organizează licitatie publică cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri imobile:

  1. Individual, urmatoarele apartamente situate in Blocul R2, Pitesti, Aleea Vasile Goldis, in cartierul Gavana 1 (zona Nord).
  • 5, 2 camere, 1 boxă, 2 locuri de parcare supraterane și 1 loc de parcare subteran la prețul total de 53.000,00 euro, exclusiv TVA;
  • 11, 5 camere, 1 boxă, 3 locuri de parcare supraterane și 1 loc de parcare subteran la prețul total de 121.200,00 euro, exclusiv TVA;
  • 17, 2 camere, 1 boxă, 2 locuri de parcare supraterane și 1 loc de parcare subteran la prețul total de 51.400,00 euro, exclusiv TVA;

Licitatia va avea loc in data de 03.05.2018, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din str. Maior Gheorghe Sontu nr. 6, et. 3, sector 1, Bucuresti.

In caz de neadjudecare, lictatia se va relua in data de 10.05.2018 si 17.05.2017 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii de pret. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe sediul lichidatorului judiciar, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.