Bunuri mobile specifice industriei lemnului

Subscrisa R&I GROUP SPRL (fosta ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-, ap. CAM 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al EURO FOREST EXIM S.R.L în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul Str. Castanilor, nr. 15, localitatea Târgu Neamț, județul Neamț, având CUI 6683930 și J27/2112/1994, prin Hotărârea nr. 402/27.09.2017 pronunțată în ședință publicăîn dosarul nr. 2037/103/2015 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, organizează licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare pentru valorificarea bunurilor mobile specifice industriei lemnului.

Bunurile se valorifica individual, valoarea globală fiind de 77.145,60 euro, exclusiv TVA.

 Informații suplimentare cu privire la bunurile mobile se pot obține de la sediul ales al lichidatorului judiciar, prin tel., email sau fax.

Licitaţia va avea loc în data de 28.11.2018, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1.

În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 05.12.2018, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare, care poate fi achiziționate de la lichidatorul judiciar la 200 lei + TVA. Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație .

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 14:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@ri-group.ro.

Comments are closed.