Cladiri si terenuri

Subscrisa, CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediul ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, reprezentată legal de Partener Andra Buțiu, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, desemnați lichidator judiciar conform Încheierii de ședință din 06.12.2017 pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, în dosarul 17020/3/2013, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor active:

  • Imobil situat în Abrud, str. Lt. Anca Virgil nr. 75A, este format din teren în suprafață de 27.874 mp, împreună cu bunurile mobile destinate să furnizeze diferite servicii sau utilități; mobilier; aparatură birotică, la prețul de pornire de 128048 euro, exclusiv TVA;
  • Imobil - Ateliere + sediu nou, situată în Moldova Noua, judet Caras-Severin, este formată dintr-un teren în suprafață de 24.033 mp, pe care se găsesc edificate construcțiile: C1- Atelier, suprafață utilă de 266,90 mp; C11- Birouri, suprafață utilă de 192 mp; C12- Club, C13- Magazie, la prețul de pornire de 104000 euro, exclusiv TVA;
  • Imobil – sediu vechi situată în Moldova Noua, judet Caras-Severin, formată dintr-un teren în suprafață de 2.180 mp și o clădire de 738 mp, la prețul de pornire de 8000 euro, exclusiv TVA;
  • Imobil – Cantina situată în Moldova Noua, judet Caras-Severin, este formată dintr-un teren în suprafață de 1.235 mp și o clădire de 468 mp, la prețul de pornire de 4.000 euro, exclusiv TVA
  • Imobil situat în Iași, str. Poitiers, nr. 6, înscris în Cartea Funciară nr. 126778 a Municipiului Iași, compus din teren cu nr. cadastral 12620/1/2 în cotă indiviză de ½ din 1.200 mp și construcție  C1, compusă din:
  • Lot nr. 4 situat în Iași, Bvd. Poitiers, nr. 6, et. 1, cu nr. cadastral 12620/1/2- C1- U4, înscris în cartea funciară nr. 126778-C1-U1 (CF vechi 76447) UAT Iași, în suprafață utilă de 103 mp, și cotă indiviză de 5,06% din spațiile de folosință comună, respectiv 15,68 mp;
  • Lot 5 situat în Iași, Bvd. Poitiers, nr. 6, et. 1, cu nr. cadastral 12620/1/2- C1- U5, înscris în cartea funciară nr. 126778-C1-U6 (CF vechi 76448) UAT Iași, în suprafață utilă de 46 mp și cotă indiviză de 2,26% din spațiile de folosință comună, respectiv 7,01 mp;
  • Lot nr. 6 situat in Iași, Bvd. Poitiers, nr. 6, et. 2, cu nr. cadastral 12620/1/2- C1- U6, înscris în cartea funciară nr. 126778-C1-U2 (CF vechi 76449) UAT Iași, în suprafață utilă de 571 mp, și cotă indiviză de 28,02% din spațiile de folosință comună, respectiv 86,90 mp;

  Lot nr. 7 situat în Iași, Bvd. Poitiers, nr. 6, cu nr. cadastral 12620/1/2- C1- U7, înscris în cartea funciară nr. 126778-C1-U4 (CF vechi 76450) UAT Iași, compus din terasă care este detinută în cota de ½  si are o suprafată utilă de 597,69 mp si cotă indiviză de 29,32% din spatiile de folosintă comună, respectiv 90,91 mp, la pretul de pornire de 470.000 Euro, exclusiv TVA;

Lot nr. 7 situat în Iași, Bvd. Poitiers, nr. 6, cu nr. cadastral 12620/1/2- C1- U7, înscris în cartea funciară nr. 126778-C1-U4 (CF vechi 76450) UAT Iași, compus din terasă care este detinută în cota de ½  si are o suprafată utilă de 597,69 mp si cotă indiviză de 29,32% din spatiile de folosintă comună, respectiv 90,91 mp, la pretul de pornire de 470.000 Euro, exclusiv TVA;

Caietul de sarcini este in suma 1.500 lei, exclusiv TVA.

Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Licitaţia va avea loc în data de 08.01.2019, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti str. Maior Gheorghe Sontu nr. 6, et. 3, sector 1.

În caz de neadjudecare, licitatia se va relua în data de 15.01.2019, 22.01.2019, 29.01.2019 si 05.02.2018, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Informații suplimentare la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail: catalin.pirvu@citr.ro

 

Comments are closed.