Imobil în Calafat

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., cu sediul în București, sector 2, str. Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, înregistrata în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul RFO II 0571, număr matricol 2A0571, Cod Unic de Înregistrare 29440085, în calitate de lichidator judiciar al S.C. REMAT S.A. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Craiova, str. Drumul Industriilor nr.7, jud. Dolj, Cod Unic de Înregistrare 2292050, Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J16/154/1991, desemnat prin Sentința nr. 895 din data de 27.05.2014, pronunţată de Tribunalului Dolj  – Secţia a II-a Civilă, în dosarul 12229/63/2012, organizează licitație publica cu strigare pentru valorificarea bunului imobil:

Imobil situată în localitatea Calafat, tarlaua 129, parcela 1009, jud. Dolj, compus din teren intravilan în suprafață de 10.000 mp și construcții edificate, la prețul de pornire de 17.012 euro exclusiv TVA

Licitaţia va avea loc în data de 27.10.2017, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar din strada Dimitrie Racoviță, nr. 28-30, sector 2, București. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

 În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în aceleași condiții în datele de 03.11.2017, 10.11.2017 și 17.11.2017 la aceeași ora și în același loc.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021 311 77 82 sau la adresa de e-mail: office@zrp-insolvency.ro

Comments are closed.