Modalitati de achizitionare bunuri

In cadrul procedurilor de insolventa, valorificarea activelor urmeaza una din doua posibile proceduri. Bunurile sunt vandute fie prin licitatie publica cu strigare, fie prin negociere directa cu un cumparator identificat. Modalitatea de vanzare specifica fiecarui bun este indicata in sectiunea destinata acestuia.

Licitatie publica cu strigare

Aceasta metoda presupune organizarea unei licitaĊ£ii, la care poate participa orice persoana interesata. Licitatia este organizata de catre administratorul judiciar/lichidator si un anunt cu privire la organizarea licitatiei este publicat din timp, astfel incat un numar cat mai mare de persoane sa poata lua la cunostinta despre aceasta.

Pretul de la care incepe licitatia este indicat in anunt. Pretul la care bunul este vandut reprezinta cel mai mare pret oferit de participantii la licitatie.

Conditiile pentru participarea la licitatie sunt prezentate in anuntul de organizare a licitatiilor, care poate fi descarcat din sectiunea destinata prezentarii fiecarui bun.

Vanzare directa catre un cumparator identificat

Prin vanzarea directa catre un cumparator identificat, administratorul judiciar/lichidatorul este imputernicit de catre creditorii societatii in insolventa fie sa negocieze pretul cu o persoana identificata, fie sa identifice o persoana interesata sa achizitioneze bunurile supuse vanzarii.

Pretul este stabilit de comun acord intre cumparatorul identificat si administratorul judiciar/lichidator.

Bunurile vandute in procedura insolventei se dobandesc libere de orice sarcini, conform art. 53 din Legea 85/2006. Aceasta inseamna ca in urma vanzarii orice sarcini care grevau bunul (ipoteci, garantii reale, inchirieri etc.) vor fi radiate din registrele oficiale, iar bunul va fi dobandit de cumparator liber de orice fel de sarcini.