Pachet bunuri mobile

CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediul ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, reprezentată legal de Partener Andra Buțiu, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, desemnați lichidator judiciar ai COMINCO SA, conform Încheierii de ședință din 06.12.2017 pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, în dosarul 17020/3/2013, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea următoarelor active:

 

  1. Pachet de bunuri mobile constând în mijloace fixe, obiecte de inventar și plus de inventar, situate în mai multe locații din tară - VALORIFICARE ÎN BLOC.

Prețul de pornire al licitației este 39.930,00 lei (TVA inclus).

 

Lista detaliată se poate obține prin email sau de la sediul lichidatorului judiciar.

 

Notă: cu privire la regimul TVA se vor aplica normele legale în vigoare la data transferului dreptului de proprietate.

 Licitaţia va avea loc în data de 08.01.2019, ora 16:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Șonțu nr. 6, et. 3, sector 1. În cazul neadjudecării, licitațiile se vor relua în data de 15.01.2019 si 22.01.2019, în același loc, la aceeași ora și la același preț.

Prețul caietului de sarcini este în sumă de 400 lei + TVA și se achiziționează de la sediul lichidatorului judiciar.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 13:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat COMINCO, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.