Pachet bunuri mobile piese de schimb

R & I GROUP SPRL  societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei KREIS GLOBAL CONSTRUCT  S.R.L - in faliment, in bankruptcy, en faillite - cu sediul social in Bucuresti, B-dul Unirii nr. 37, bloc A4, scara 2, etaj 2, apartament 36, Sector 3, avand cod de inregistrare fiscala 14525469 si numar de ordine la Registrul Comertului J40/6962/2012, conform Sentintei civile nr. 10413 din data de 03.12.2013 pronuntata de Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila in dosarul cu numarul 25737/3/2012, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri:

 

  • Bunuri mobile IN BLOC (piese de schimb), la pretul total de pornire de 10.500 lei, exclusiv TVA.

 

Cuantumul garantiei de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al bunului imobil.

Licitatia va avea loc in data de 21.06.2018, ora 14.00, în Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1, sector 1.

Continutul dosarului pentru participarea la licitatie si termenul pentru inregistrarea acestuia la adresa lichidatorului judiciar este prevazut in caietul de sarcini. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele indicate in caietul de sarcini.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021 311 77 82 la adresa de e-mail office@zrp-insolvency.ro.

Comments are closed.