Proprietate imobliara/Terenuri intravilan/Garsoniera Tg. Neamt

Subscrisa R&I GROUP S.P.R.L (fosta ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, sector 1, str. Clopotarii Vechi nr. 27, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al EURO FOREST EXIM S.R.L în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul pe str. Castanilor, nr. 15, localitatea Târgu Neamț, județul Neamț, având CUI 6683930 și J27/2112/1994 prin Hotărârea nr. 402/27.09.2017, pronunțată în ședință publică, în dosarul nr. 2037/103/2015 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, organizează licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare pentru valorificarea următoarelor active:

  1. Proprietate imobiliară, compus din teren intravilan în suprafată totală de 60.609 mp, indentificat prin număr cadastral 50880, înscris în Cartea Funciară nr. 50880, situate la adresa Localitatea Târgu Neamț, Str. Castanilor nr. 15, Jud. Neamț. Împreună cu terenul se valorifică construcțiile edificate pe acesta indetificate prin C1 – SEDIU, C2 - CABINA POARTA + MAGAZII LEMN, C3- SOPORON LEMN, C4 - HALA GATERE, C5 - BUNCAR METALIC, C6 - CLADIRE POST TRAFO, C7 – SOPRON, preț pornire licitație 340.200 € exclusiv TVA;
  2. Pachet 7 terenuri situate în intravilanul Localității Tărgu Neamț, Pct Poiana Rusului, Jud Neamț, preț pornire licitație 228.785,00 €, exclusiv TVA compus din:
NR CRT TIP TEREN CATEGORIE NR CF NR CAD SUPRAFATA
(MP)
1 INTRAVILAN ARABIL 50878 50878 5.400,00
2 INTRAVILAN ARABIL 50877 50877 8.953,00
3 INTRAVILAN ARABIL 50874 50874 1.944,00
4 INTRAVILAN ARABIL 50875 50875 3.600,00
5 EXTRAVILAN ARABIL 50873 50873 3.600,00
6 INTRAVILAN ARABIL 51204 51204 2.371,00
7 INTRAVILAN ARABIL 51018 51018 10.800,00

 

  1. Apartament 1 cameră situat în LocalitateaTârgu Neamț, B-dul 22 Decembrie, bl. L1, sc. C, et. 3, ap. 45, jud. Neamț, identificat prin număr cadastral 50421-C1-U28, înscris în Cartea Funciară număr 50421-C1-U28, preț de pornire licitație 955,50 €, exclusiv TVA

Licitaţia va avea loc în data de 23.10.2020, ora 16:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Clopotarii Vechi nr. 27, Sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 30.10.2020 și în data de 06.10.2020, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

 

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.

 

Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare, poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar.

 

Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

 

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 16:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

 

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.