Teren 50000mp varianta Constanta-Ovidiu

Consortiul profesional format din CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA CUTOV ALINA, numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa 1B 0984, cod unic de inregistrare 21560434, cu sediul social in Str. Soveja, nr. 59, bl. 57, sc. A, et. 3, ap. 10, Municipiul Constanta, judetul Constanta si R & I GROUP S.P.R.L., numar de inscriere in tabloul practicienilor in insolventa RFO II – 0571, cod unic de inregistrare 29440085, cu sediul social in Str. Popa Savu, nr. 40, sector 1, Bucuresti, in calitate de lichidator judiciar al S.C. P&C TRUST IMPEX S.R.L., cu sediul social in B-dul Eroilor, nr. 118, bl. A, sc. 2, et. 4, ap. 60, oras Voluntari, judetul Ilfov, numar de ordine in Registrul Comertului J23/1825/2011, cod unic de inregistrare 16110310, desemnat prin sentinta civila nr. 3571 din data de 27.11.2014 pronuntata de Tribunalul Ilfov - Sectia Civila in dosarul cu numarul 1404/93/2013, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei S.C. P&C TRUST IMPEX S.R.L., respectiv:

  • Bunul imobil situat pe varianta Constanta-Ovidiu, judetul Constanta, in apropierea Targului de legume-fructe, parcela A610/1, loturi alipite Lot 1 si Lot 2, Tarla 61, compus din teren intravilan in suprafata de 50.000 mp, la pretul de 632.500 EURO, exclusiv TVA.

Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei fara T.V.A.

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. din Str. Popa Savu nr. 40, Sector 1, București.

Licitatia va avea loc in data de 11.05.2018, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP SPRL. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021/311.77.82  sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.