Teren extravilan Dragomiresti

R & I GROUP SPRL cu sediul în str. Popa Savu, nr. 40, sector 1, Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar în dosarul nr.14950/3/2012 pe rolul Tribunalului București – Secția a VII a Civila, având ca obiect procedura falimentului S.C. ARCONSTRUCT INTERMED S.R.L. cu sediul în București, str. Triumfului nr.9, sector 1, organizează licitație publica cu strigare pentru valorificarea bunurilor imobile proprietatea S.C ARCONSTRUCT INTERMED S.R.L., respectiv:

  • teren extravilan categoria de folosinta livezi situat in Sat Mogosesti, Com. Dragomiresti, Trala 17, Parcela 363/7/8/1, jud. Dambovita, in suprafata totala de 8.800 mp, la pretul de pornire de 6.108,5 euro, exclusiv TVA.
  • teren extravilan în suprafață totală de 16.560 mp, situat în Com. Dragomireşti, sat Mogoşeşti, Tarlaua 17, parcela 363/6/6, cu număr cadastral 1087, înscris în CF nr. 541, prețul de pornire al licitațiilor este de 3.469,00 €, exclusiv TVA.

 

Persoanele interesate sa participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L.

Licitaţia va avea loc în data de 11.10.2018, ora 15:00, in Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, etaj 1, sector 1. In caz de neadjudecare licitatia se va relua in data de 18.10.2018, in aceleasi conditii și la aceeasi ora.

 Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul R & I GROUP S.P.R.L., la numarul de telefon 021-311 77 82 sau la adresa de e-mail: office@ri-group.ro

Comments are closed.