Teren in 1 Decembrie, jud. Ilfov- Green City

R&I GROUP SPRL, cu sediul în București, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL, cu sediul în București, Str. Alexandru Șerbănescu, Nr. 58B, Tronson B, Etaj 2, Ap. B203, Sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al COMAICO SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013,

Organizează, licitație publică în data de 06.08.2020, la ora 14:00, la adresa din București, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, licitație publică pentru vânzarea urmatorului bun imobil:

  • PACHET NR. 6 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 9.228 mp, număr cadastral 54644, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, înscris în CFV 54644 CFN 60165, împreună cu cotele din drumurile învecinate, preț pornire licitație 120.000 €, inclusiv TVA;

Componența pachetului se află în posesia lichidatorului judiciar și va fi pusă la dispoziția persoanelor interesate în urma solicitării acesteia la adresa de e-mail office@ri-group.ro . O prezentare detaliată se regăsește pe siteul lichidatorului, www.avertco.ro, secțiunea vânzări bunuri imobile.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua la același preț în datele de 13.08.2020, 20.08.2020, respectiv 27.08.2020 în același loc și la aceeași oră.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 14:00 a ultimei zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar R&I GROUP SPRL sau AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 0752.146.791, persoana de contact Bogdan Irimia; fax: 021.311.77.88, email: office@ri-group.ro.

Comments are closed.