Teren in 1 Decembrie, jud. Ilfov

Subscrisele (Consorțiul), ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în București, str. Dimitrie Racovita nr. 28-30, sector 2, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE I.P.U.R.L., cu sediul în București, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, Sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al S.C. COMAICO S.R.L.-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea urmatorului bun imobil:

În data de 28.11.2017, la ora 13:00, pentru vânzarea următorului bun, la prețul de pornire menționat mai jos:

- teren intravilan în suprafață de 8.702 mp, situat în Comuna 1 Decembrie, județul Ilfov, având nr. cadastral 282/7/2, înscris în cartea funciară nr. 53690 a Comunei 1 Decembrie, Jud. Ilfov, la prețul de 125.308,80 EUR, exclusiv T.V.A.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua la același preț în datele de 05.12.2017 și 12.12.2017, în același loc și la aceeași oră.

Imobilul este proprietatea S.C. COMAICO S.R.L.-în faliment. Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la adresa lichidatorului judiciar ZRP INSOLVENCY S.P.R.L. sau AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE I.P.U.R.L.. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88, email: office@zrp-insolvency.ro.

Comments are closed.