Teren in Craiova

Subscrisa R & I GROUP S.P.R.L., (denumită anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L.), cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu nr. 40, et.-ap. CAM. 1, cod unic de înregistrare RO29440085, în calitate de în calitate de administrator judiciar al ATLAS S.A., cu sediul social în Municipiul Craiova, Str. Sărarilor, Nr. 7, Județ Dolj, număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J16/1984/1992; Cod unic de înregistrare 2324054, desemnată prin Încheierea de ședință din data de 13.01.2016, pronunţată de Tribunalul Dolj- Secţia a II a Civilă în dosarul cu numărul 6461/63/2015, organizeaza licitație publică pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile:

 

  1. Teren intravilan, categoria de folosință curți construcții având nr cad. 232909, înscris în cartea funciară nr. 232909, în suprafață de 7.097 mp, situat în Loc. Craiova, str. Sărarilor nr. 7, jud. Dolj, împreună cu construcțiile care se află edificate pe acest teren și
  2. Teren intravilan, categoria de folosință vie având nr cad. 232691, înscris în cartea funciară nr. 232691, în suprafață de 84 mp din acte (măsurată: 83 mp), situat în Loc. Craiova, str. Sărarilor nr. 5, jud. Dolj.

 

Activele se valorifică în bloc.

Prețul de pornire al licitației este de 3.800.000 lei, exclusiv TVA.

TVA se va aplica conform Reglementărilor în vigoare la momentul vânzării.

 Caietul de sarcini se achiziționează de la administratorul judiciar.

 Licitaţia va avea loc în data de 12.11.2018, ora 14:00, la adresa din str. Popa Savu nr. 40, et. -, ap. CAM 1, sector 1, București. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. În caz de neadjudecare, licitația se va relua în datele de 26.11.2018 și 10.12.2018, în același loc, la aceeași oră și la același preț de pornire.

Informații la telefon: 0752.146.791; 021-311 77 82 sau la adresa de e-mail: office@ri-group.ro.

Comments are closed.