Teren intravilan 10.000 mp Galati

R & I GROUP SPRL, denumita anterior ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitorului VENETAGAL S.R.L. cu sediul social in Cart. MICRO 21, bloc PR4, scara 3, apartament 39, Municipiul Galati, judetul Galati inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J17/1518/1995, cod unic de inregistrare 7784045, desemnat prin sentinta civila nr. 206 din data de 14.06.2016 pronuntata de Tribunalul Galati – Sectia a II-a Civila in dosarul nr. 9845/121/2012, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea a urmatoarelor bunuri imobile si mobile:

 Imobil situat în Drumul de Centură, nr. 214, Municipiul Galați, județul Galați compus din teren intravilan în suprafață de 10,000 mp (categorie arabil și vie, alcătuit din: teren in suprafață de 7.910,96 mp, identificat cadastral sub nr. 17999, înscris in CF 107288 a Mun Galați, categoria arabil, teren in suprafață de 515,89 mp, identificat cadastral sub nr. 17999, înscris in CF 107288 a Mun Galați, categoria arabil, teren in suprafață de 1.576,15 mp, identificat cadastral sub nr. 17999, înscris in CF 107288 a Mun Galați, categoria vie, la prețul de pornire de 114.075 EURO, exclusiv TVA.

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației fără T.V.A.

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar R & I GROUP S.P.R.L.

Licitația va avea loc în data de 09.02.2018 ora 16°°, la locatia lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Popa Savu nr. 44, sector 1. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.

În cazul în care niciunul dintre participanții la licitație nu oferă prețul de pornire, sau, în situația în care nu se prezintă niciun ofertant, licitația se va organiza pentru următoarele termene stabilite prin anunțul publicitar, respectiv în data de 16.02.2018.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021-311.05.17 sau la adresa de e-mail office@zrp-insolvency.ro

Comments are closed.