Teren intravilan in Targu Neamt. jud. Neamt

Subscrisa R&I GROUP S.P.R.L (fosta ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.-, ap. CAM 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al EURO FOREST EXIM S.R.L în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediul pe str. Castanilor, nr. 15, localitatea Târgu Neamț, județul Neamț, având CUI 6683930 și J27/2112/1994 prin Hotărârea nr. 402/27.09.2017, pronunțată în ședință publică, în dosarul nr. 2037/103/2015 aflat pe rolul Tribunalului Neamț, organizează licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare pentru valorificarea următoarelor active:

  1. Teren intravilan în suprafață totală de 13.584 mp, având categoria de folosință curți construcții, situată în loc. Târgu Neamț, Str. Castanilor, Jud. Neamț, identificat prin nr. cadastral 52862, inscris în CF nr. 52862, împreună cu construcția edificată “Hală întreținere” identificat[ prin nr. CAD 52862-C1, preț pornire licitație 120.000 € exclusiv TVA;
  2. Teren intravilan in suprafata totala de 11.963 mp, compus din teren categoria de folosinta faneata in suprafata de 10.646 mp, teren categoria de folosinta cai ferate in suprafata de 281 mp, teren categoria de folosinta curti constructii in suprafata de 630 mp, amplasat in loc. TARGU NEAMT, Str. Castanilor, Jud. Neamt, identificat prin nr. cadastral 441/7 , inscris in CF nr. 50901, preț pornire licitație 100.000 € exclusiv TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 05.12.2019, ora 15:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Popa Savu nr. 40, et.-, ap. CAM. 1, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 12.12.2019 și în data de 19.12.2019, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.

Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare, poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar. Contravaloarea Caietului de sarcini este in suma de 4.000 lei + TVA pentru fiecare bun.

Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 15:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@ri-group.ro.

Comments are closed.