Terenuri agricole

Consorțiul format din CITR FILIALA ARGEȘ SPRL, cu sediul în București, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, sector 1 și R & I GROUP SPRL denumită anterior ZRP Insolvency SPRL cu sediul în București, str. Popa Savu nr. 40, et.-, ap. CAM. 1, sector 1, în calitate de lichidatori judiciari ai debitoarei VLADIMIR COM  S.R.L., cu sediul în Județul Dâmbovița, Comuna Corbii Mari, Sat Bărăceni, având cod de identificare fiscală 8560895 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului J15/299/1996, desemnati prin Sentința intermediară nr. 419 din data de 25.10.2016 pronunțată de Tribunalul Dâmbovița Secția a II-a Civilă de Contencios, în dosarul nr. 566/120/2016, organizeaza licitatie publica pentru valorificarea urmatoarelor bunuri imobile:

 

  1. Teren extravilan arabil avand nr cad. 73401, tarla 136, parcela 1333/1 în suprafață de 63.900 mp situat în Bărăceni, jud. Dâmbovița
  2. la prețul de 22.365 euro, exclusiv TVA;
  3. Teren extravilan arabil având nr. cad 73504, tarla 131, parcela 1346/2 în suprafață de 30.000 mp situat în Bărăceni, jud. Dâmbovița
  4. la prețul de 9.870 euro, exclusiv TVA;
  5. Teren extravilan arabil având nr. cad. 73501, tarla 51, parcela 541/19 în suprafață de 8.300 mp situat in Podul Corbencii, jud. Dâmbovița
  6. la prețul de 4.067 euro, exclusiv TVA.

 

Licitaţia va avea loc în data de 07.06.2018, ora 15:00, la adresa din str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3, sector 1, București. Nu vor fi admise la licitaţie persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini. In caz de neadjudecare, licitatia se va relua in data de 14.06.2018 si 21.06.2018, in acelasi loc, la aceeasi ora si la acelasi pret.

Informații la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail: catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.