Terenuri in 1 Decembrie, jud. Ilfov

Subscrisele (Consorțiul), R&I GROUP SPRL, cu sediul în București, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL, cu sediul în București, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, Sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al COMAICO SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013,  

 

Organizează, licitație publică în data de 05.03.2020, la ora 15:00, la adresa din București, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, licitație publică pentru vânzarea următoarelor pachete de bunuri imobile: 

 • PACHET 2 VÂNZARE ÎN BLOC –” TERENURI LÂNGĂ SERE” – compus din două loturi de teren învecinate (bunuri principale), aflate în garanția DGFP – ILFOV, situate în Comuna 1 Decembriejud. Ilfovpreț pornire licitație 73.290 €, fără TVA; 
 • PACHET 3 VÂNZARE ÎN BLOC –” PACHET REZIDENȚIAL SMALL FINANCE”- compus din 35 de loturi situate în partea centrală a complexului Green City, situate în Comuna 1 Decembriejud. Ilfovpreț pornire licitație 119.243 €, fără TVA; 
 • PACHET 4 VÂNZARE ÎN BLOC –” PACHET REZIDENȚIAL CEC” – compus din 7 loturi de teren (bunuri principale) situate în partea de centru-sud a complexului Green City, situate în Comuna 1 Decembriejud. Ilfovpreț pornire licitație 40.423 €, fără TVA; 
 • PACHET 5 VÂNZARE ÎN BLOC –” PACHET TRIUNGHI” – compus din 5 loturi de teren (bunuri principale) situate în partea de centru-nord a complexului Green City, situate în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov, preț pornire licitație 337.042,05 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 6 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 9.228 mpnumăr cadastral 54644, situat în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov, înscris în CFV 54644 CFN 60165, împreună cu cotele din drumurile învecinate, preț pornire licitație 162.822,95 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 7 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcțiisituat în Com. 1 Decembriejud. Ilfov, în suprafață de 78.646 mp, nr. cadastral 282/2, înscris în CFV 54832 / CFN 59634, preț pornire licitație 570.780 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 8 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 8.365,65 mpsituat în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov, nr. cadastral 282/18/358/1/63, înscris în CFV 54069 / CFN 60767, împreună cu cota din drumurile învecinatepreț pornire licitație 103.145,35 € fără TVA; 
 • PACHET NR. 9 - VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 3.766,14 mpsituat în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov, nr. cadastral 282/18/358/1/1/25, înscris în CFV 52041 / CFN 60723, împreună cu cota din drumurile învecinatepreț pornire licitație 47.136,90 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 10 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 13.847 mpsituat în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov, nr. cadastral 282/5/2, înscris în CFV 53563 / CFN 60218 și construcția cu nr. cad. 60218-C1, cu suprafață 4.637 mp împreună cu cota din drumurile învecinatepreț pornire licitație 252.826,80 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 11 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 15.278 mpsituat în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov, nr. cadastral 282/6/1,  înscris în CFV 53564 / CFN 60220, împreună cu cotele din drumurile învecinatepreț pornire licitație 322.464,60 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 12 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 8.770 mpnumăr cadastral 53562, situat în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov înscris în CFV 53562 / CFN 60217, împreună cu cota din drumurile învecinatepreț pornire licitație 97.997 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 14 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând in teren in suprafata de 30.437 mp din acte, 30.436 mp masurat, nr cadastral 282_18_358_1_64, CFV 54316 CFN 60724 Se vinde împreună cu cota de 8.255,29 mp din teren CFV 50457, CFN 60722, preț pornire licitație 194.622,60 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 15 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcțiisituat în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov, în suprafață de 262 mp, nr. cadastral 282/11/1/2 , înscris în CFV 53753 / CFN 60785 și a construcției amplasate pe acesta, cu nr. cadastral 60785-C1, preț pornire licitație 2.550 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 16 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcțiisituat în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov, în suprafață de 8.702 mpînscris în CFV 53690 / CFN 60222, împreună cu cotele din drumurile învecinatepreț pornire licitație 86.149,80 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 17 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcțiisituat în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov, în suprafață de 2.363 mpînscris în CFV 54299 / CFN 60203 și construcțiile 60203-C1  (suprafață 374 mp), 60203-C2 (suprafață 500 mp), 60203-C3 (suprafață 640 mp), preț pornire licitație 218.400 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 18 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcțiisituat în Comuna 1 Decembriejud. Ilfov, în suprafață de 2.023 mpînscris în CFV 53757 / CFN 60248 și construcțiile 60248-C1 (suprafață 141 mp), 60248-C2 (suprafață 86 mp), 60248-C3 (suprafață 42 mp), împreună cu cotele din drumurile învecinatepreț pornire licitație 76.958 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 19 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcțiisituat în Comuna Vidrajud. Ilfov, în suprafață de 19.907 mppreț pornire licitație 33.840 €, fără TVA; 
 • PACHET NR. 20 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – constând în teren intravilancategoria de folosință curți construcțiisituat în Loc. Copăceni, Jud Ilfov, nr. top. 9010, înscris în CF 9010, Copăcenipreț pornire licitație 62.4805 €, fără TVA; 

Componeța fiecărui pachet de bunuri imobile se află în posesia lichidatorului judiciar și va fii pusă la dispoziția persoanelor interesate în urma solicitării acesteia la adresa de e-mail office@ri-group.ro . 

În caz de neadjudecarelicitația se va relua la același preț în datele de 12.03.2020, 19.03.2020, respective 30.03.2020 în același loc și la aceeași oră. 

Persoanele interesate  participe la licitație pot  achiziționeze Caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar R&I GROUP SPRL sau AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88, email: office@ri-group.ro. 

Comments are closed.