Terenuri in Alunu, jud. Valcea

Subscrisa, CITR-Filiala Argeș SPRL, cu sediul în Pitești, Bd. Libertății, nr. 29, bl. D14, sc. B, ap. 9, jud. Argeș, cu sediul ales în București, Sector 1, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, et. 3, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0394, reprezentată legal de Partener Andra Buțiu, parte în Consorțiul profesional de lichidatori judiciari format cu R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP INSOLVENCY SPRL), cu sediul în București, Sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, et.- ap. CAM. 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, desemnați lichidator judiciar conform Încheierii de ședință din 06.12.2017 pronunţată de Tribunalul București – Secția a VII a Civilă, în dosarul 17020/3/2013, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea următoarelor active, proprietatea Cominco SA.

 

  1. Teren intravilan, categoria de folosinta curti - constructii in suprafata de 35.768,90 mp, amplasat in Sat Coltesti, Com. Alunu, jud. Valcea, avand nr. Cadastral 35, inscris in cartea funciara 35215, pret pornire licitatie 104.900 lei, exclusiv TVA.
  2. Teren intravilan, categoria de folosinta curti – constructii in suprafata de 41.996,00 mp, amplasat in Sat Coltesti, Com. Alunu, jud. Valcea, avand nr. cadastral 35, inscris in cartea funciara nr. 35979, pret pornire licitatie 110.800 lei, exclusiv TVA.

 Licitaţia va avea loc în data de 09.07.2018, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, str. Maior Gheorghe Sonțu nr. 6, et. 3, sector 1. În cazul neadjudecării, licitatiile se vor relua în data de 16.07.2018 și 23.07.2018, în aceleași condiții de preț, oră și locație.

Caietul de sarcini este în sumă de 800 lei, exclusiv TVA si se achizitioneaza de la sediul lichidatorului judiciar.

Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 14:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, la sediul ales al lichidatorului judiciar.

 

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii, la telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail catalin.pirvu@citr.ro.

Comments are closed.