Terenuri in Complexul Green City, jud. Ilfov

Subscrisele (Consorțiul), R&I GROUP SPRL, cu sediul în București, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL, cu sediul în București, Str. Alexandru Șerbănescu, Nr. 58B, Tronson B, Etaj 2, Ap. B203, Sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al COMAICO SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013,

 

Organizează, licitație publică în data de 26.02.2021, la ora 15:00, la adresa din București, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, licitație publică pentru vânzarea următoarelor pachete de bunuri imobile:

  • PACHET 1 VÂNZARE ÎN BLOC –” TERENURI LÂNGĂ SERE” compus din două loturi de teren învecinate (bunuri principale), aflate în garanția DGFP – ILFOV, situate în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, preț pornire licitație 57.585 €, fără TVA;
  • PACHET 3 VÂNZARE ÎN BLOC –” PACHET REZIDENȚIAL CEC” – compus din 7 loturi de teren (bunuri principale) situate în partea de centru-sud a complexului Green City, situate în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, preț pornire licitație 40.039,83 €, fără TVA;
  • PACHET NR. 6 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 8.365,65 mp, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, nr. cadastral 282/18/358/1/63, înscris în CFV 54069 / CFN 60767, împreună cu cota din drumurile învecinate, preț pornire licitație 86.945,35 € fără TVA;
  • PACHET NR. 9 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ format din bunul principal constând în teren în suprafață de 8.770 mp, număr cadastral 53562, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov înscris în CFV 53562 / CFN 60217, împreună cu cota din drumurile învecinate, preț pornire licitație 72.411,44 € fără TVA;
  • PACHET NR. 10 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând in teren in suprafata de 30.437 mp din acte, 30.436 mp masurat, nr cadastral 282_18_358_1_64, CFV 54316 CFN 60724 Se vinde împreună cu cota de 8.255,29 mp din teren CFV 50457, CFN 60722, preț pornire licitație 170.410,05 €, fără TVA;
  • PACHET NR. 13 – VÂNZARE INDIVIDUALĂ – activ constând în teren intravilan categoria de folosință curți construcții, situat în Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov, în suprafață de 2.023 mp, înscris în CFV 53757 / CFN 60248 și construcțiile 60248-C1 (suprafață 141 mp), 60248-C2 (suprafață 86 mp), 60248-C3 (suprafață 42 mp), împreună cu cotele din drumurile învecinate, preț pornire licitație 61.658,00 €, fără TVA;

Componența fiecărui pachet de bunuri imobile se află în posesia lichidatorului judiciar și va fi pusă la dispoziția persoanelor interesate în urma solicitării acesteia la adresa de e-mail office@ri-group.ro . O prezentare detaliată se regăsește pe site-ul lichidatorului, www.avertco.ro, secțiunea vânzări bunuri imobile.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua la același preț în data de 05.03.2021 în același loc și la aceeași oră.

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 15:00 a ultimei zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație.

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar R&I GROUP SPRL sau AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 0752.146.791, persoana de contact Bogdan Irimia; fax: 021.311.77.88, email: office@ri-group.ro.

Comments are closed.