Terenuri in localitatea 1 Decembrie, jud. Ilfov

Subscrisele (Consorțiul), R&I GROUP SPRL, cu sediul în București, str. Popa Savu nr. 40, et. -, ap. CAM. 1, sector 1, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub numărul 0571, cod de identificare fiscală 29440085 și AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL, cu sediul în București, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 76, Sector 1, înregistrată în Registrul  Formelor de Organizare al UNPIR sub numărul RFO II – 0684, cod de identificare fiscală 31925457, desemnate în calitate de lichidator judiciar al COMAICO SRL-în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Comuna 1 Decembrie, Șos. București-Giurgiu, KM 18, nr. 264, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1538/2002, cod de identificare fiscală 480855, conform Încheierii de ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de Tribunalul Ilfov–Secția Civilă în dosarul nr. 3089/93/2013,

 În data de 23.11.2018, la ora 13:00, se organizează licitație publică pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile situate în localitatea 1 Decembrie, jud. Ilfov:

 Teren 400 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/54, CF 60763, la prețul de 4.940,00 EUR, exclusiv TVA;

 1. Teren 300,19 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/56, CF 60756 la prețul de 3.706.90 EUR, exclusiv TVA;
 2. Teren 403,51 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/57, CF 60757, la prețul de 4.983,70 EUR, exclusiv TVA;
 3. Teren 404,43 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/58, CF 60760, la prețul de 4.995,10 EUR, exclusiv TVA;
 4. Teren 405,36 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/59, CF 60761, la prețul de 5.006,50 EUR, exclusiv TVA;
 5. Teren 406,3 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/60, CF 60764, la prețul de 5.017,90 EUR, exclusiv TVA;
 6. Teren 8.365,65 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/63, CF 60767, la prețul de 102.600,00 EUR, exclusiv TVA;
 7. Teren 3.766,14 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/1/25, CF 60723, la prețul de 30.411,40 EUR, exclusiv TVA;
 8. Teren intravilan 9.411 mp, nr cadastral 282/11/1/5, CF 60237, la prețul de 119.075,00 EUR, exclusiv TVA;
 9. Teren 2.652 mp, nr. cadastral 28/22/1 CF 60866, la prețul de 22.610,00 EUR, exclusiv TVA;
 10. Teren 4.494 mp, nr. cadastral 282/17/1/3, CF 60245, la prețul de 76.855,00 EUR, exclusiv TVA;
 11. Teren 30.437 mp din acte, 30.436 mp măsurat, nr cadastral 282/18/358/1/64, CF 60724, la prețul de 304.400,00 EUR, exclusiv TVA;
 12. Teren 1.460 mp, nr cadastral 282/9/1/1, CF 60227, la prețul de 26.300,00 EUR, exclusiv TVA;
 13. Teren 354 mp, nr cadastral 282/10/2 CF 60230, la prețul de 6.000,00 EUR, exclusiv TVA;
 14. Teren 262 mp nr cadastral 282/11/1/2 CF 60785, la prețul de 3.400,00 EUR, exclusiv TVA;
 15. Teren 849 mp nr cadastral 50718, CF 60754, la prețul de 14.400,00 EUR, exclusiv TVA;
 16. Teren 841 mp nr cadastral 50755, CF 60729, la prețul de 14.300,00 EUR, exclusiv TVA;
 17. Teren 578 mp nr cadastral 50754, CF 60736, la prețul de 9.800,00 EUR, exclusiv TVA;
 18. Teren intravilan 485 mp nr cadastral 50708, CF 60785, la prețul de 8.200,00 EUR, exclusiv TVA;
 19. Teren intravilan 405 mp nr cadastral 282/18/358/1/21 CF 60735, la prețul de 6.100,00 EUR, exclusiv TVA;
 20. Teren 4,99 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/1/1, CF 60638, la prețul de 42,00 EUR, exclusiv TVA;
 21. Teren 30,17 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/1/14, CF 60663, la prețul de 256,00 EUR, exclusiv TVA;
 22. Teren 90,94 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/1/15, CF 60675, la prețul de 773,00 EUR, exclusiv TVA;
 23. Teren 246,49 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/1/16. CF 60678, la prețul de 3.204,00 EUR, exclusiv TVA;
 24. Teren 255,72 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/1/21 CF 60677, la prețul de 3.324,00 EUR, exclusiv TVA;
 25. Teren 201,91 mp, nr. cadastral 282/18/358/1/1/22 CF 60676, la prețul de 1.716,00 EUR, Exclusiv TVA;
 26. Teren intravilan 405 mp nr cadastral 282/18/358/1/22, CF 60732, la prețul de 6.100,00 EUR, exclusiv TVA;
 27. Teren 354 mp, nr cadastral 282/10/2 CF 60230, la prețul de 6.000,00 EUR, exclusiv TVA;
 28. Teren 330 mp nr cadastral 50711, CF 60745, la prețul de 5.000,00 EUR, exclusiv TVA;
 29. Teren 260 mp nr cadastral 50720, CF 60506, la prețul de 4.700,00 EUR, exclusiv TVA;
 30. Teren in suprafata de 8.702 mp, CFV 53690, nr cad 282/7/2, CF 60222, la prețul de 125.308,80 EUR, exclusiv TVA;

 Imobilele descrise mai sus se vând împreună cu cote indivize din drumurile învecinate cu acestea. Drumurile învecinate menționate anterior se vând la prețul de 10 EUR /mp + TVA.

 În caz de neadjudecare, licitația se va relua la același preț în datele de 03.12.2018, 13.12.2018, 21.12.2018, în același loc și la aceeași oră.

 Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze Caietul de sarcini de la lichidatorului judiciar R&I GROUP SPRL sau AVERTCO RESTRUCTURARE RECUPERARE IPURL. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 021.311.77.82; fax: 021.311.77.88, email: office@ri-group.ro.

Comments are closed.