Terenuri in Snagov cu deschidere la lac

R & I GROUP S.P.R.L., societate civila profesionala cu sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Popa Savu, nr. 40, inregistrata in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 0571, avand numarul matricol 2A0571, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Deny&Rafy ’98 Carncompany S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Bulgarus nr. 65, parter, sector 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/11365/2013, cod unic de inregistrare 10306490, desemnat prin Incheierea de Sedinta din data de 27.10.2015 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 31082/3/2013, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea urmatoarelor bunuri imobile:

 

  • Teren intravilan situat in comuna Snagov, taralua 6, parcela 97, lot 1, jud. Ilfov, in suprafata de 1.100,02 mp, identificat cu nr. cadastral 3959/1 si inscris in cartea funciara nr. 4417, la pretul de pornire de 47.520 EURO, exclusiv TVA;
  • Teren intravilan situat in comuna Snagov, taralua 6, parcela 97, lot 2,jud. Ilfov, in suprafata de 1099,96 mp(din acte), identificat cu nr cadastral 3959/2 si inscris in cartea funciara nr.4418,la pretul de pornire de 47.520 EURO, exclusiv TVA;

 Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei fara T.V.A.

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L.

Licitatia va avea loc in data de 29.03.2018 ora 14°°, in Bucuresti, str. Popa Savu nr. 40, sector 1. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.

In cazul in care nici unul dintre participantii la licitatie nu ofera pretul de pornire, sau, in situatia in care nu se prezinta nici un ofertant, licitatia se va organiza pentru urmatoarele termene stabilite prin anuntul publicitar, respectiv in data de 05.04.2018, 12.04.2018, 19.04.2018 si 26.04.2018, in acelasi loc si la aceeasi ora.  Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021-311.05.17 sau la adresa de e-mail office@zrp-insolvency.ro.

Comments are closed.