Vanzare teren Galati 10.000 mp

R & I GROUP SPRL, denumita anterior ZRP Insolvency S.P.R.L, lichidator judiciar al debitoarei VENETAGAL S.R.L., organizeaza licitatie publica cu strigare pentru valorificarea bunului, astfel:

  • situat în Drumul de Centură, nr. 214, Municipiul Galați, județul Galați compus din teren intravilan în suprafață de10,000 mp (categorie arabil și vie, alcătuit din: teren in suprafață de 7.910,96 mp, identificat cadastral sub nr. 17999, înscris in CF 107288 a Mun Galați, categoria arabil, teren in suprafață de 515,89 mp, identificat cadastral sub nr. 17999, înscris in CF 107288 a Mun Galați, categoria arabil, teren in suprafață de 1.576,15 mp, identificat cadastral sub nr. 17999, înscris in CF 107288 a Mun Galați, categoria vie, la prețul de pornire de 140.400 EURO, exclusiv TVA.

Persoanele interesate sa participe la licitatie pot sa achizitioneze caietul de sarcini de la R & I GROUP SPRL. din Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Racovita, nr. 28-30, incepand cu data prezentului anunt.

Licitatia va avea loc in data de 19.12.2017 ora 16°°, la sediul lichidatorului judiciar. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus pana la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini. In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in data de 09.01.2018 ora 16°°, respectiv in data de 16.01.2018 ora 15°°. Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 021-311.77.82, 0752.146.791 sau la adresa de e-mail office@zrp-insolvency.ro.

Comments are closed.