Despre R&I Group SPRL

RI Group SPRL este o societate profesională cu răspundere limitată care oferă o gamă de servicii complete și moderne. Serviciile oferite includ consilierea clienților privind profilaxia insolvenței comerciale, managementul situațiilor de criză, consultanța în pre-insolvență, întocmirea planului de reorganizare și analiza posibilităților de redresare, gestionarea procedurilor de reorganizare, lichidare judiciară și lichidare voluntară.

Noutati

Echipa R&I Group

echipa zrpi

Profesionalismul, echilibrul și performanțele R&I Group sunt datorate echipei formată din profesioniști cu o vasta experiență atât în domeniul juridic, economic, financiar-contabil cât și din specialiști în marketing și evaluare de active.

Împreuna identificam cele mai bune soluții de aplicare a legii reorganizării judiciare și a falimentului, a legii privind introducerea concordatului preventiv și a mandatului ad-hoc, precum și a unor căi de soluționare a divergențelor apărute între creditori și debitor pe căi amiabile.