logo

Profesionalismul si expertiza ne recomanda

© R&I Group. Toate drepturile rezervate. Designed by Digital Guns

Sunati acum! +40 213 117 782
Secretariat

+40 213 117 782

Program:

Luni - Vineri: 9 AM - 5 PM

Email:

office@ri-group.ro

 

Servicii

In domeniul insolventei

R&I Group se axează în principal pe proiecte privind reorganizarea debitorilor aflaţi în dificultate. Serviciile oferite includ consilierea clienţilor privind profilaxia insolvenţei comerciale, managementul situaţiilor de criză, consultanţă în pre-insolvenţă, întocmirea planului de reorganizare şi analiza posibilităţilor de redresare, gestionarea procedurilor de reorganizare, lichidare judiciară şi lichidare voluntară.

Societatea noastră poate desfăşura cu celeritate şi maxim profesionalism următoarele activităţi legate de procedura insolvenţei, specificate în mod sintetic astfel:

Redresare prin concordat preventiv

Ca şi administrator concordatar, R&I Group elaborează oferta de concordat preventiv cu componentele sale: proiectul de concordat și planul de redresare, respectiv măsurile de restructurare a activității , sursele financiare necesare pentru a depășii dificultățile financiare, programul de plată al creanțelor și termenul limită de acoperire a acestora.

De asemenea, R&I Group negociază și condițiile de performanță ale concordatului preventiv cu creditorii și supraveghează implementarea acestuia.

Reorganizarea judiciară

Succesul unei proceduri de reorganizare judiciară depinde de viabilitatea planului de reorganizare şi de o evaluare corespunzătoare a riscurilor afacerii.

 • managementul de criză al debitoarei;
 • strategia de reorganizare prin negociere cu principalii creditori votanţi ai planului de reorganizare;
 • elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului;
 • supravegherea implementării planului de reorganizare şi a programului de plăţi, parte componentă a acestuia.
Falimentul şi lichidarea judiciară
 • conducerea activităţii debitorului pe perioada derulării procedurii;
 • dispunerea măsurilor necesare pentru introducerea acţiunilor în vederea anulării actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor;
 • valorificarea optimă a activelor debitoarei şi maximizarea averii acesteia în scopul creşterii gradului de îndestulare a creditorilor.
Alte servicii

Pe lângă activităţile tipice, R&I Group îndeplineşte orice obligaţii care incumbă practicianului în insolvenţă în procedura de lichidare sau reorganizare, cu maximum de celeritate.

 • formularea de rapoarte detaliate şi punerea acestora la dispoziţia creditorilor prin publicarea lor;
 • identificarea şi analiza factorilor de risc;
 • întocmirea situaţiilor de încasări şi plăţi;
 • verificarea tuturor declaraţiilor de creanţă depuse în termen, întocmirea tabelului creditorilor şi consultarea/convocarea acestora de fiecare dată când contextul procedurii o impune;
 • inventarierea, expertizarea/auditarea şi evaluarea patrimoniului;
 • conceperea strategiei şi planului de valorificare a activelor şi promovarea ofertelor de vânzare;
 • conceperea şi implementarea strategiilor de promovare a activelor prin identificarea şi evaluarea punctelor forte care recomandă activul ca pe o oportunitate de business viabil, identificarea canalelor optime de comunicare, transmiterea mesajelor cu cel mai puternic impact asupra publicului ţintă;
 • negocierea directă şi urmărirea obţinerii satisfacţiei contractuale și finalizarea tranzacțiilor;
 • valorificarea activelor în cel mai scurt timp cu putinţă şi distribuirea sumelor către creditori;
 • întocmirea bilanţului de lichidare.