Category Archives: Media

PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARA S.C. DANEX CONSULT S.R.L.

A N U N Ţ Prin care aducem la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate că în data de 03.04.2018, administratorul special a transmis prin corespondenta la dosarul cauzei planul de reorganizare propus de către societatea debitoare prin administrator special. Din momentul publicării prezentului anunţ, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de depunerea planului…
Read more

POPA’S CENTRAL S.R.L

R & I Group SPRL, denumita anterior ZRP Insolvency S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitorului POPA’S CENTRAL S.R.L. conform sentinței civile nr. 2628 din data de 17.03.2015 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 40497/3/2013, în temeiul art. 13 și următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,…
Read more

Depunere Plan de reorganizare SA Cetatea Radoiesti

Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitoarei Societatea Agricolă CETATEA RĂDOIEȘTI. desemnată prin încheierea civilă din data de 05.2016 pronunţată de Tribunalul Teleorman, Secția Civilă în dosarul nr. 3635/87/2015   ANUNŢĂ   În data de 13.10.2017 s-a transmis la dosarul cauzei, prin corespondenta postala, planul de reorganizare propus de către ZRP…
Read more

Mijloace de transport

Nr. Crt. Denumire bunuri Pret (euro, exclusiv TVA) Autotractor Renault Magnum, TR-52-DSG 4,450 Semiremorcă Schmitz TR-53-DSG 2,980 Autoutilitară Renault Midlum TR-15-RPD 2,025 Autoutilitară Renault Midlum TR-45-DSG 2,300 Autoutilitară Renault Midlum TR-43-DSG 2,765 Total 14,520
Read more