logo

Profesionalismul si expertiza ne recomanda

© R&I Group. Toate drepturile rezervate. Designed by Digital Guns

Sunati acum! +40 213 117 782
Secretariat

+40 213 117 782

Program:

Luni - Vineri: 9 AM - 5 PM

Email:

office@ri-group.ro

 

Modificare plan reorganziare MONDOROM SRL

Home / Media  / Modificare plan reorganziare MONDOROM SRL

Modificare plan reorganziare MONDOROM SRL

Modificare plan Mondorom 17 01 24

ANUNT DEPUNERE MODIFICARE PLAN DE REORGANIZARE

   MONDOROM  S.R.L.

în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

 

  1. Date privind dosarul: nr. 2029/111/2021, aflat pe rolul Tribunalului Bihor – Secția a II a Civilă
  2. Arhiva/Registratura Instanţei: Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033,jud. Bihor;
  3. Debitor: MONDOROM SRL cu sediul social in Oradea, str. Anghel Saligny, nr.20, jud. Bihor, înmatriculata la ONRC sub nr. J05/381/2020, CUI 13367190.
  4. 4. Administrator judiciar: Consorțiul format din:

R & I GROUP SPRL,  cu sediul in str. Clopotarii Vechi nr. 27, Sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul 0571, cod unic de înregistrare RO29440085; Telefon 021-311.77.82, fax 021-311.77.88, e-mail: office@ri-group.ro, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma

si

EXPERT SPRL , cu sediul in Arad, str. D. Bolintineanu nr.5, jud. Arad, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul RFO II 0018, cod unic de înregistrare RO21101091; Telefon: 0257-25.97.40, fax: 0257-25.91.24; office@expertarad.ro reprezentata legal prin Adriana Molnar , desemnat  în calitate de administrator judiciar prin Încheierea nr. 189/F/28.05.2021  pronunțată in dosarul nr. 2029/111/2021de Tribunalul Bihor  Secția a II a Civilă.

 

  1. Consortiul format din : R & I GROUP S.P.R.L., societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Clopotarii Vechi nr. 27, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085 si EXPERT SPRL , cu sediul in Arad, str. D. Bolintineanu nr.5, jud. Arad, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub numărul RFO II 0018, cod unic de înregistrare RO21101091, în calitate de administrator judiciar al MONDOROM SRL în dosarul 2029/111/2021, în temeiul art. 137 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,

 

 

 

 

ANUNTA

 

Faptul ca la data de 17.01.2024 s-a depus de catre debitoare, prin administratorul special, Modificarea la planul de reorganizare cu privire la reorganizarea activitatii debitorului MONDOROM SRL.

 

Prin urmare, administratorul judiciar convoca adunarea creditorilor pentru discutarea si votarea Modificarii planului de reorganizare. Sedinta se convoaca la sediul administratorului judiciar EXPERT SPRL din Arad, str. D. Bolintineanu, nr.5, jud. Arad, în data 29.01.2024, la ora 1000, având ca punct pe ordinea de zi:

 

  1. Votarea Modificarii planului de reorganizare propus de administratorul special al debitoarei MONDOROM SRL.

 

Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul trebuie semnată de creditor şi transmisă administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului. Aceasta poate fi transmisa si electronic, pe mail la adresele de mail indicate mai sus.

 

Confirmarea modificării planului de reorganizare va fi pusa in discutia judecatorului sindic la urmatorul termen de judecata stabilit pentru data de 08.02.2024.

 

Din momentul publicării prezentului anunţ, toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de depunerea planului de reorganizare.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

Modificarea planului de reorganizare propus poate fi consultata de orice persoana interesata la sediul administratorului judiciar indicat mai sus, sau la sediul debitorului MONDOROM SRL, din Oradea, str. Anghel Saligny, nr. 20, jud. Bihor.

 

Modificarea planului de reorganizare poate fi consultata si pe site-ul administratorului judiciar – www.expertarad.ro si www.ri-group.ro. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa administratorului judiciar si administratorului special al debitoarei.

 

No Comments

Post a Comment